Program SMC DRAVOGRAD – Lokalne volitve 2018

Naše vrednote so naše vodilo. Delali bomo pošteno in odgovorno za napredek Dravograda. Smo ZA povezovanje, brez izključevanja.

Zavzemali se bomo:

ZA čisto pitno vodo v vsakem gospodinjstvu.
ZA oživitev gospodarstva in pomoč novim podjetnikom na začetku njihove
poslovne poti.
ZA enakomeren razvoj centra mesta in podeželja v občini Dravograd.
ZA oživitev trškega jedra s prireditvami in pomoč pri razvoju domače in
umetnostne obrti.
ZA brezplačne prireditve ob občinskem prazniku.
ZA razvoj turističnih panog-plovnost reke Drave, tipske hišice ob Dravi,
sodelovanje z Avstrijo.
ZA ureditev in osvetlitev grajskih ruševin – prireditveni prostor, razgledni stolp.
ZA razvoj vrtcev ter naših šol za uspešnejše vzgojno-izobraževalno delo.
ZA izgradnjo zimsko-letnega bazenskega kompleksa.
ZA rekreativne površine za mlade-PUMPTRACK, fitnes na prostem.
ZA medgeneracijski center, kjer se bodo družile vse naše generacije.

ZA SODOBEN IN PRIJAZNEJŠI DRAVOGRAD PRIHODNOSTI!

Podpirali bomo:

– Izgradnjo 3. razvojne osi in obvoznice mimo Dravograda.
– Izgradnjo vrtcev v občini in zdravstvenega centra ter neprofitnih stanovanj.
– Razvoj zelene energije.
– Društva, ki gojijo kulturo glasbenega ustvarjanja, likovno izražanje in gledališko igro.
– Vse programe, ki izboljšujejo kvaliteto življenja starejših in invalidnih oseb.

Lista kandidatov za Občinski svet Občine Dravograd

1. ZVONKO BURJA
2. URŠKA KOTNIK HRIBERNIK
3. mag. DUŠAN FERENČAK
4. mag. IVANKA MORI
5. MATIC REK
6. TEREZIJA JAMNIK
7. DAVORIN POKERŠNIK
8. MARJETA VRAVNEK KOTNIK
9. IGOR MARUNIČ
10. LIDIJA FAJMUT
11. SANDI PEŠL

»Pozabimo lastne koristi in skrbimo za skupne.«

JASNI CILJI,
ODLOČNA DEJANJA,
POŠTENO NAPREJ!