Odbori, komisije, sveti JZ in politične stranke v mandatu 2014-2018

Zvonko BURJA

Prebivališče: Pod gradom 54, 2370 Dravograd
Področja:

 

mag. Dušan FERENČAK

Prebivališče: Robindvor 111, 2370 Dravograd

Področja:

 

dr. Lucija ČEVNIK

Prebivališče: Dobrava 8 – Dravograd 2370

Področje:

 

Ferdo Abraham

Prebivališče: Robindvor 42, 2370 Dravograd

Področja:

  • Odbor za mlade – član.
  • Svet JZ Vrtec Dravograd – član.
  • Svet JZ Knjižnica Dravograd – predsednik sveta.
  • SPVCP Občine Dravograd – predsednik sveta.
  • Svet KS Dravograd – predsednik sveta.