Kandidati za občinski svet Občine Dravograd in Krajevne skupnosti v Občini Dravograd

Naše vrednote so naše vodilo. Delali bomo pošteno in odgovorno za napredek Dravograda. Smo ZA povezovanje, brez izključevanja.

Lista kandidatov za Občinski svet Občine Dravograd

1. ZVONKO BURJA
2. URŠKA KOTNIK HRIBERNIK
3. mag. DUŠAN FERENČAK
4. mag. IVANKA MORI
5. MATIC REK
6. TEREZIJA JAMNIK
7. DAVORIN POKERŠNIK
8. MARJETA VRAVNEK KOTNIK
9. IGOR MARUNIČ
10. LIDIJA FAJMUT
11. SANDI PEŠL